School Dinner Menu

DayDateMeat
Veg
Monday03/12/2018Sausage & Mash (M)Veggie Shepherd's Pie (V)
Tuesday04/12/2018Lasagne (M)Golden Veggie Rice (V)
Wednesday05/12/2018Roast Chicken (M)Cheese & Onion Pinwheel (V)
Thursday06/12/2018Cheese & Tomato Pizza (M)Vegetable Curry (V)
Friday07/12/2018Fish Fingers (M)Veggie Hot Dog (V)